S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.
Ok

V prípade otázok nás kontaktujte: 0907 302 688Obchodné podmienky 2022

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.macron-shop.sk  Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

 

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.macron-shop.sk je

 

PROagility s.r.o.

4.apríla 1/2

Zemianske Kostoľany

972 43

IČO: 46 347 372

DIČ: 2023338680

IČ DPH: SK2023338680

Bankové spojenie: VÚB Banka

Číslo účtu: 2934641054 / 0200

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo 25058/R zoznam výpisov č.1232/2011.

 

OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Ponúkame Vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka.

Objednanie tovaru nieje podmienené registráciou kupujúceho. Heslo a meno, ktorým sa prihlasuje do systému predávajúceho, je známe len kupujúcemu. V prípade jeho straty predávajúci na požiadanie kupujúceho nastaví nové heslo, ktoré kupujúci neskôr zmení podľa svojho uváženia. Objednávky uskutočnené formou e-shopu potvrdí predávajúci písomne spätným e-mailom.  Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v požadovanej výške.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súladu so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len "objednávka").

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o :

- názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy

- cene tovaru a forme platby a dopravy

- potrebné údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný

 

POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

- druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

- tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo kuriérom

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

- za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérom.

 

POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci sa zaväzuje:

- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu

- zaplatiť za tovar a služby kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

 

STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku je možné stornovať bez sankcie do 12 hodín od akceptovania objednávky. Stornovanie objednávky je možné uskutočniť s uvedením všetkých údajov z objednávky e-mailom na adrese info@macron-shop.sk alebo telefonicky na čísle 0907 302 688 

Kupujúci súhlasí so zaplatením storno poplatku vo výške 10,- € v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, keď kupujúci tovar neprevezme v definovanom termíne od zásielkovej služby alebo pri osobnom odbere.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru (do 14 dní).

 

ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Kontakt pre riešenie reklamácií : info@macron-shop.sk alebo na telefónnom čísle  0907 302 688

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

V internetovom obchode  www.macron-shop.sk  sú všetky ceny konečné vrátane DPH. Kupujúci má možnosť  uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

 

Hotovosť - úhrada pri osobnom odbere

Dobierka – úhradu  za tovar zaplatíte kuriérovi pri prebratí tovaru

Bankový prevod - bezhotovostná platba na náš účet, pri tomto spôsobe uveďte variabilný symbol (použite číslo Vašej objednávky, ktoré sa Vám zobrazí po potvrdení objednávky a taktiež Vám príde v potvrdzovacom e-maile)

 

Bankové spojenie: VÚB Banka 

Číslo účtu: 2934641054 / 0200

IBAN: SK16 0200 0000 0029 3464 1054

BIC: SUBASKBX

 

DODACIE PODMIENKY - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Tovar, ktorý je fyzicky skladom, Vám expedujeme do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky na adresu v SR.

V prípade, že požadovaný tovar sa nenachádza na našom sklade, doručíme Vám ho do 7 pracovných dní. Termín dodania Vám upresníme po prijatí záväznej objednávky.

Osobný odber – štandardne do 2 dní alebo dohodou po prijatí objednávky. Odberné miesto je v sídle spoločnosti – 4.apríla 1/2, Zemianske Kostoľany. Presný termín a čas sa spresní po telefonickej dohode individuálne so zákazníkom.

Kuriér   - doručenie zásielky do 24 hod. od dňa expedície zásielky. Tovar, ktorý je skladom v sídle spoločnosti expedujeme do 2 pracovných dní. Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke.

V prípade doručenia tovaru kuriérom Vám bude účtovaný poplatok za dopravu vo výške 2,90€. Oslobodené od poplatku za dopravu sú objednávky presahujúce 59€.

Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pre úspešné vybavenie Vašej objednávky potrebujeme o Vás vedieť niekoľko základných informácií. Narábanie s takýmito informáciami sa riadi zákonom č.122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Údaje o Vás nepredávame, ani inak neposkytujeme tretím osobám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri vybavení Vašej objednávky. Ide o doručovateľské služby (dodacia adresa) a banky (v niektorých prípadoch meno). Tieto údaje sú poskytované jednorázovo.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ako aj podmienkami reklamácie pred tým ako vyplnil objednávkový formulár a zároveň potvrdzuje, že s týmito podmienkami súhlasí.

 

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Po odstúpení spotrebiteľ musí vrátiť tovar do 14 dní od oznámenia odstúpenia a predávajúci je povinný ho prevziať.

Primeraná starostlivosť o tovar musí byť však  zachovaná. Tovar nesmie byť poškodený, musí byť s pôvodnými visačkami, v pôvodnom balení / krabici a nesmie javiť známky použitia. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, zodpovedá za toto zníženie, ak to bolo spôsobené v dôsledku zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 


V prípade odstúpenia od zmluvy má spotrebiteľ právo na vrátenie všetkých platieb, ktoré od neho predávajúci prijal, teda vrátane nákladov na dopravu a to prevodom na účet, ktorý spotrebiteľ v odstúpení od zmluvy uviedol. Spotrebiteľ však znáša náklady na doručenie vráteného tovaru predávajúcemu.

 
Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar vrátený alebo aspoň ako mu spotrebiteľ preukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný uhradiť dodatočné náklady dodania tovaru, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy s údajmi o objednávke alebo vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy ( zaslaný v prílohe mailu o potvrdení prijatia objednávky )  zašle spotrebiteľ na mailovú adresu: info@macron-shop.sk alebo poštou aj s tovarom na adresu sídla predávajúceho: 


PROagility s.r.o. 4.apríla 1/2, Zemianske Kostoľany, 972 43

V súlade so zákonom spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť pri tovare zhotovenom podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, teda personalizovaný tovar s vlastným nápisom či fotkou.

 

Formulár na stiahnutie - Odstúpenie od zmluvy

Formulár na stiahnutie - Reklamačný protokol

 

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

MDQyNDliY